S-Sporty

TRITON ชุดแต่งจัดเต็ม by S-SPORTY

ชุดแต่ง MITSUBISHI TRITON ชุด SPORT1 by S-SPORTY

ชุดแต่ง TRITON ประกอบด้วย
-สเกิร์ตหน้า
-สเกิร์ตข้าง
-สเกิร์ตหลัง
-ครอบกระจังตัวซี
-ครอบกระจังข้างโลโก้
-ครอบกระจก
-ครอบเสาอากาศ
-สปอยเลอร์
-โรลบาร์

ลุกค้าท่านใดสนใจสา มารถติดต่อได้ที่โชว์รูมรถป้ายแดง MITSUBISHI TRITON ใกล้บ้านได้เลยครับ

Exit mobile version